Wilt u een afspraak maken?

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 0348 552581

 

Fysiotherapie MTC Lopik

Beatrixplantsoen 1d

3411 DA Lopik

email: info@fysio-lopik.nl

Openingstijden:
Maandag
07:30 – 21:00 uur

Dinsdag
07:30 – 21:00 uur

Woensdag
07:30 – 21:00 uur

Donderdag
07:30 – 21:00 uur

Vrijdag
08:00 – 21:00 uur

Zaterdag
08:30 – 10:30 uur

 

 

Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen.

De groep kinderen die een kinderfysiotherapeut begeleidt kan in drie hoofdgroepen worden verdeeld:

  1. Zuigelingen 0 – 2 jaar
  2. Peuters 2 – 4 jaar
  3. Schoolgaande kinderen 4 – 16 jaar

 Onderzoek en therapie

Bij een eerste consult vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen omtrent de hulpvraag van ouders/verzorgers en kind. Het onderzoek bestaat uit een observatie en middels gestandaardiseerde testen om het motorische niveau van het kind te beoordelen.

De bevindingen van het onderzoek worden besproken met de ouders/verzorgers. Na aanleiding hiervan stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op met therapiedoelen en de behandeltermijn.

Kinderfysiotherapie

De therapie bestaat voornamelijk uit oefentherapie/ bewegingstherapie welke is aangepast aan het ontwikkelingsprofiel van het kind. Met de hulpvraag van ouders en kind als uitgangspunt wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal.

KidsFit!

KidsFit! is een multidisciplinair beweegprogramma voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar met overgewicht. Tijdens dit programma van 6 maanden wordt er 2x per week getraind onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut en krijgen de kinderen en hun ouders voorlichting van de diëtist. Meer informatie hierover kunt u vinden onder beweegprogramma kidsfit!.

Nieuw programma "Peuters in Beweging"

Als onderdeel van het project “Fitte kinderen Lopik” hebben wij een nieuw programma ontwikkeld. Dit is een programma bestemd voor kinderen van 2 t/m 4 jaar met beweegproblemen en overgewicht. In een kort individueel traject wordt door de kinderfysiotherapeut het niveau van motorische ontwikkeling beoordeeld en worden de ouders geadviseerd in de speelmogelijkheden binnen- en buitenshuis.